KOMFORTABLE HÄUSER
DAS GANZE JAHR

Wasser - Luft - Werde

____Willkommen bei

3 ELEMENTS

Unsere kleine Ferienanlage ist im 2014 Jahr entstanden mit Leib und Seele der Eigentümern zur aktiven Erholung. Sommerhause und Appartamente liegen bei der Żarnowieckie See in dem kleinen Lubkowo Dorf, nur 7 km weit weg vom Baltic Meer, unter dem Zamkowa Berg. Seelandschaft, Sandstrand bei dem Resort, Baltiksee und wunderschöne Moränenhügel machen die spezielle Stimmung von 3Elements und werden Sie überzeugen um uns wieder zu besuchen. Wir laden herzlich ein!

Wasser

See und Meer - ideale Bedingungen für Liebhaber von Wassersport und Angeln.

Luft

reiche Möglichkeiten der Bewegung im Freien.

Erde

zahlreiche Radwege für Rennräder, MTB (direkte Nähe der Scandia Maraton Route 2013/2014), Waldwege ideal zum Laufen, Laufen und Nordic Walking).

____Angebot

3Elements ist perfekt zum Entspannen

In unserem Angebot finden Sie 7 Sommerhause, 4 Appartamente, Konferenzraum für 30 Leute und viele Attraktionen für Kinder. Sie können auch die ganze Ferienanlage mieten um Team building Parties mit Grill, Feuer, catering und Familienparty (kleine Kommunion, kamerale Hochzeit) zu machen. Alle Reservationen kann man via Kontaktform oder Phone machen.

____Unsere Gäste

Sei unser zufriedener Kunde

"

✭✭✭✭✭ Wunderbarer Ort. Wunderschöne Sommerhause mit hohem Standard, die gleich am See liegen. Wi-fi, Feuer, eigenes Grillplatz mit Überdachung. Möglichkeit Sportausrüstung und Radmiete. Wir empfehlen und bestimmt werden wir wiederkommen. _Patrycja

"

✭✭✭✭✭ Wunderschöner Ort am See, Ruhe und wunderschöne Aussichten. Schöne Strand gleich daneben. Sehr komfortable, geräumige and gut ausgestattete Sommerhause. Und was ist das wichtigste die Eigentümer sind sehr positive und lächelnde Leute. Ich EMPFEHLE! _Łukasz

"

✭✭✭✭✭ Sensationell! Sommerhause sind sehr komfortabel ausgestattet, daneben wunderschöne Natur. Perfektes Platz sowohl für aktive Erholung als auch für einen ruhigen Urlaub mit Kinder. Die Eigentümer sind sehr angenehme, optimistsche und hilfreiche Leute in Situation. 5 Sterne ist bestimmt zu wenig! _Jarosław

____Resort Karte

Sehen Sie, wie unser Resort aussieht

____Instagram

Instagram has returned invalid data.

____Reservierung

Tel

+48 570 422 733

Email

booking@threeelements.pl

Adresse

Długa 3Z
84-110 Lubkowo

____Schreib zu Uns

Call Now Button

Polityka dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MORADO Violetta Cichoń, ul. Długa 3z, 84-110 Lubkowo. NIP 635-165-60-83, REGON 242974430
  2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art.6 ust. I pkt a RODO
  3. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: booking@threeelements.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
  4. Podstawowym celem, dla którego firma MORADO Violetta Cichoń przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy najmu domków i apartamentów 3Elements na ul. Długiej 3z w Lubkowie
  5. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  7. Pozyskane w związku z zawartą umową najmu dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych MORADO Violetta Cichoń, ul. Długa 3z, 84-110 Lubkowo lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
  8. Obiekt 3Elements jest monitorowany. W związku z tym pozyskane dane wizerunkowe będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
  9. Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

NAZWA I ADRES ODBIORCY
MORADO VIOLETTA CICHON
UL. DŁUGA 3Z
84-110 LUBKOWO

KONTO PRZELEW W PLN
03 1050 1764 1000 0090 9690 8224

KONTO PRZELEW WALUTOWY
45 1050 1764 1000 0091 1087 5565

IBAN
PL 45 1050 1764 1000 0091 1087 5565
KOD BIC SWIFT INGBPLPW

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „3Elements“

• Rezerwacja domku/apartamentu następuje w momencie wpłynięcia zadatku na podane konto. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
• Przyjazd i odbiór domku/apartamentu przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 15.00 a 18.00.
• W przypadku spóźnienia należy koniecznie powiadomić wcześniej telefonicznie Wynajmującego. Do korzystanie z obiektów Ośrodka 3Elements uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w domkach i apartamentach 3Elements.
• Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7 do 22.
• Przebywanie osób niezameldowanych w domku/apartamencie po godzinie 22 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika. Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.
• Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania dzieci.
• Wyjazd Najemcy i odbiór domku/apartamentu przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10.00. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.
• Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek/apartament nie zostanie przekazany.
• Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
• Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. W razie zagubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej z kluczem. Koszt wymiany ok. 150 zł pokrywa Najemca.
• Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty, tj. 50 pln/osobę/dobę. Dziecko liczone jest jak osoba dorosła.
• Ośrodek 3ELEMENTS nie pobiera opłaty klimatycznej która wliczona jest w cenę pobytu.
• W wyposażeniu domków znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki, w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych, obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli, oraz wynoszenia ręczników poza kompleks i wykorzystania ich w innych celach niż są do tego przeznaczone (np. czyszczenie butów). Zakazane jest również przenoszenie wyposażenia oraz mebli.
• Wynajem sprzętu wodnego, rowerów znajdujących się na terenie ośrodka i będących jego własnością może nastąpić tylko po dokonaniu opłaty u Wynajmującego. Sprzęt wydaje Wynajmujący.
• Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane i wyznaczone 1 miejsce parkingowe obok domku. Parkowanie większej ilości samochodów w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.
• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
• Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek/apartament w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , naczynia kuchenne, posprzątać zajmowany teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci). W pierwszym dniu pobytu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobierana kaucji gwarancyjnej w kwocie 500 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, do dnia zwrotu domku/apartamentu.
• Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika. Uprasza się właścicieli czworonogów o sprzątanie za swoimi pupilami. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
• W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u Wynajmującego.
• Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
• W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. Uprasza się gości ośrodka o nie wyrzucanie niedopałków papierosów na trawnik/ziemię.
• Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
• Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu ) jest niedopuszczalne.
• Sortujemy śmieci – prosimy o wyrzucanie szkła – do pojemników na szkło, plastików i makulatury – do pojemnika plastik, pozostałych odpadów w workach na śmieci do koszów na odpady zmieszane.
• Wynajmujący może odmówić wynajmu domku/apartamentu Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu, rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób.
• Prosimy o nie regulowanie bojlerów, standardowo powinny być ustawione w pozycji 2.
• Drewno (brykiety) do kominka jest dostępne odpłatnie dla gości do pobrania po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym ze składu pod wiatą.
• Dla gości ośrodka dostępna jest sauna sucha po uprzedniej rezerwacji na min. 1 godzinę przed planowanym saunowaniem w godzinach od 8:00 – 22:00. (sauna dostępna odpłatnie)
• Cennik usług Ośrodka 3Elements dostępny w recepcji Ośrodka.
• ”Wiata z grillem” jest miejscem dostępnym dla wszystkich gości, istnieje możliwość jej rezerwacji po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym. Uprasza się gości o uprzątnięcie wiaty po jej użytkowaniu i pozostawienie w stanie w jakim ją Państwo zastali.
• Na Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 rano.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
• W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu 3Elements.

W razie pytań prosimy o kontakt +48 570 422 733
Dziękujemy i życzymy udanego pobytu!

Ośrodek 3Elements